ติวเตอร์สามารถดูรายละเอียดงานสอนทั้งหมดที่มี โดยคลิกปุ่มแอดไลน์ด้านบน

เคยสมัครแล้ว

กรณีเคยลงทะเบียนแล้ว และต้องการแก้ไขประวัติเพิ่มเติม กรุณาล็อกอินด้านล่าง

สมัครติวเตอร์ใหม่

หากยังไม่เคยลงทะเบียน กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง (เครื่องหมาย * หมายถึงจำเป็นต้องกรอกข้อมูล) โดยทางทีมงานจะส่งข้อมูลติวเตอร์ให้ผู้เรียนพิจารณาเมื่อมีการจองงานสอนนั้นๆ ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลติดต่อของติวเตอร์ทุกท่านไว้เป็นความลับ และสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เรียนที่ติวเตอร์จองงานเท่านั้น

Tutor
Maximum upload size: 5MB
(อัพโหลดรูปถ่ายติวเตอร์ ขนาดไม่เกิน 5 MB รองรับไฟล์ jpg และ png)
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)
(โปรดระบุแผนการเรียนให้ชัดเจน เช่น วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-ญี่ปุ่น เป็นต้น)
(หากมีสาขาวิชาด้วย โปรดระบุให้ชัดเจน เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน, วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เป็นต้น)
(โปรดระบุวิชา ระดับชั้น ระยะเวลาที่เคยสอน หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น เคยสอนคณิตศาสตร์ ม.3 เป็นเวลา 1 เทอม เกรดน้องดีขึ้นจากที่เคยได้เกรด 2 เป็นเกรด 4 เป็นต้น)
(ข้อมูลที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม เช่น คะแนนสอบวัดระดับต่างๆ TOEIC, IELTS, HSK, JLPT หรือคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ)
(โปรดระบุสถานที่ที่สามารถไปสอนได้คร่าวๆ เช่น ลาดพร้าว, บางแค, ตามแนวรถไฟฟ้า เป็นต้น)
ที่อยู่ปัจจุบัน
(ระบุบ้านเลขที่, หมู่/หมู่บ้าน, ซอย, ถนน, แขวง/ตำบล)
(กรณีกรอกข้อมูลไม่พอ ให้กรอกเพิ่มเติมที่ช่องนี้)
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(โปรดกรอกเบอร์โทร 10 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือมีขีดคั่น เช่น 0962636656)
Maximum upload size: 5MB
(อัพโหลดรูปถ่ายบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตร ขนาดไม่เกิน 5 MB รองรับไฟล์ jpg, png และ pdf)
Maximum upload size: 10MB
(รองรับไฟล์ jpg, png, pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB)
(กรอก E-mail ที่ต้องการใช้ลงทะเบียน)
(กำหนดขั้นต่ำ 8 หลัก ประกอบด้วย อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ) ตัวอย่าง เช่น Klang1234@ หรือ 123#Klang หรือ *4aBc123
(ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง)
Sending