“แปลเอกสาร”

คลังติวเตอร์  ให้บริการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์แปลมาอย่างยาวนาน สามารถให้คำปรึกษาด้านการแปลและแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยรับแปลหลากหลายภาษาด้วยกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น คิดราคายุติธรรมตามความเหมาะสม ความยากง่าย และปริมาณมากน้อยของเนื้อหาที่ต้องการแปล

ทำไมจึงต้องใช้บริการจากเรา?

ถูกต้องแม่นยำ

เราใช้ทีมงานแปลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านนี้มาโดยตรง และไม่ใช้โปรแกรมช่วยแปลใดๆ ทำให้ได้งานที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นธรรมชาติ

รวดเร็วและตรงต่อเวลา

เราให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมาก เพราะเราทราบดีว่าการส่งมอบงานล่าช้าจะสร้างความเสียหายต่องานของลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าเราจะส่งมอบงานให้ได้ตรงเวลา

ราคาคุ้มค่าและสมเหตุสมผล

ลูกค้าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมตามความยากง่ายของงาน เพราะเราเชื่อว่าบริการที่มีคุณภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายในราคาที่แพงเสมอไป

รูปแบบเอกสารที่ให้บริการรับแปล

เอกสารด้านธุรกิจ

– คู่มือวิธีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ

– รายงานประจำปี

– กฎเกณฑ์ข้อบังคับของพนักงาน / ระเบียบการทำงาน

– รายงานการประชุม

เอกสารด้านวิชาการ

– บทเรียงความ (Essay) บทความวิชาการ บทคัดย่อ ฯลฯ

– เอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ

– เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน (Resume/CV)

เอกสารทั่วไป

– นิยาย การ์ตูน เรื่องสั้น ไดอารี่

– ป้าย ฉลาก

– บันทึกต่างๆ

– ฯลฯ

เอกสารอื่นๆ

– หน้าเว็บไซต์

– แอพพลิเคชั่น

– เกมส์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

 

 ลูกค้าส่งต้นฉบับให้ทีมงานตรวจสอบเพื่อประเมินราคา

 ทีมงานแจ้งราคาและระยะเวลาในการแปล

 ลูกค้ายืนยันเพื่อดำเนินการแปล

 ลูกค้าชำระค่ามัดจำล่วงหน้า 50% ของราคาประเมิน

 ส่งมอบงานแปลที่เสร็จสมบูรณ์ให้ลูกค้า

 ลูกค้าชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ

 

หมายเหตุ :

– หลังจากที่ส่งมอบงานแปลให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว หากพบข้อผิดพลาดสามารถส่งกลับมาให้ทีมงานแก้ไขได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่ส่งงานถึงมือลูกค้า

– การประเมินอัตราค่าบริการนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

– หากลูกค้าขอยกเลิกหลังจากที่ได้ยืนยันแปลกับทางเราแล้ว จะถือว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำให้กับลูกค้า

อัตราค่าบริการ

 

 เอกสารภาษาอังกฤษ เริ่มต้นที่ 300 บาท/หน้า

 เอกสารภาษาจีน เริ่มต้นที่ 400 บาท/หน้า

 เอกสารภาษาญี่ปุ่น เริ่มต้นที่ 500 บาท/หน้า

 เอกสารภาษาเกาหลี เริ่มต้นที่ 500 บาท/หน้า

 

***คิดมาตรฐานหน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ขึ้นไป***

วิธีการชำระเงิน

 

– กรณีที่งานแปลมีอัตราค่าบริการน้อยกว่า 1,000 บาท กรุณาชำระค่าบริการล่วงหน้าเต็มจำนวน

– กรณีที่งานแปลมีอัตราค่าบริการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป กรุณาชำระค่ามัดจำล่วงหน้า 50% และชำระส่วนที่เหลือหลังจากส่งมอบงานแล้ว

– ลูกค้าสามารถยกเลิกการแปลหลังจากยืนยันใช้บริการแล้วไม่เกิน 3 วัน (นับจากวันที่ยืนยัน) โดยจะถูกคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิก 50% ของราคาประเมิน และหากยืนยันเกิน 3 วันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกบริการได้

ช่องทางการติดต่อ

สามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้