“ภาษาไทย”

สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

 สำหรับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

 เน้นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย (Private) เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน

 ปรับหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ทำให้ไม่เสียเวลาในการเรียนหลายหลักสูตร

 ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่เรียนเองได้ (เฉพาะในเขต กทม. และปริมณฑล)

 ส่งประวัติติวเตอร์ให้ผู้เรียนพิจารณาก่อนเริ่มเรียน เพราะเรายึดความพอใจของผู้เรียนเป็นหลัก

การเรียนแบบตัวต่อตัวดีกว่าอย่างไร?

 มีประสิทธิภาพในการเรียนมากกว่า เนื่องจากเป็นการเรียนแบบส่วนตัว (Private) ผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด ผู้เรียนสามารถซักถามได้ตลอดเมื่อไม่เข้าใจ

 ผู้เรียนได้ความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างตรงจุด เนื่องจากหลักสูตรถูกออกแบบเฉพาะสำหรับผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่เรียนเองได้ หากมีเหตุจำเป็นสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาที่ผู้สอนได้ตามความเหมาะสม

 ได้ผู้สอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน เนื่องจากมีการส่งประวัติผู้สอนให้พิจารณาก่อนเริ่มเรียน และจะส่งไปสอนต่อเมื่อผู้เรียนตกลงเลือกแล้วเท่านั้น

อัตราค่าเรียน

 อัตราค่าเรียนเริ่มต้นที่ 390 บาท/ชม. (หากแอดไลน์จะได้ส่วนลดทันที 10%)

 กำหนดให้เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.

 หากมีผู้เรียนเพิ่มขึ้นอัตราค่าเรียนต่อคนจะลดลง

 กรณีต้องการเรียนเป็นคอร์สโปรดสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่

การชำระค่าเรียน

 กรณีชำระเป็นรายครั้ง

หลังจากเรียนเสร็จแต่ละครั้ง ผู้เรียนสามารถชำระค่าเรียนเป็นรายครั้งที่ผู้สอนได้โดยตรง ซึ่งอัตราค่าเรียนจะรวมถึงค่าเอกสารในการสอน (ชีทเนื้อหา/แบบฝึกหัด) และค่าเดินทางของผู้สอนเรียบร้อยแล้ว (ยกเว้นกรณีสถานที่ไกล/เดินทางลำบาก) แต่ไม่รวมค่าหนังสือ หากผู้เรียนต้องการหนังสือเป็นเล่ม ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนเริ่มเรียน

 กรณีชำระเป็นคอร์ส

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เว็บคลังติวเตอร์โดยตรง (โทร. 065-939-9903 หรือ Line: @klangtutor) เพื่อรับช่องทางการชำระเงินผ่านทางเว็บเท่านั้น **ทางเว็บไม่มีนโยบายให้ชำระค่าคอร์สกับผู้สอนโดยตรง** เนื่องจากจะไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดจากผู้สอนได้ในทุกกรณี

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ

การสมัครเรียน

สามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

คำถามที่พบบ่อย

ใครเป็นผู้สอน?
เราจะคัดเลือกติวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการสอนผู้เรียนแต่ละคน โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประสบการณ์สอนเป็นหลัก ซึ่งติวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยที่สามารถสื่อสารภาษานั้นๆ ได้โดยตรง มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
หากสอนไม่เข้าใจจะทำอย่างไร?
หากติวเตอร์สอนไม่เข้าใจ หรือไม่พอใจในคุณภาพของติวเตอร์ สามารถแจ้งขอเปลี่ยนติวเตอร์ได้ที่ทีมงานคลังติวเตอร์โดยตรง เราจะทำการเปลี่ยนติวเตอร์ให้โดยไม่คิดค่าบริการในการดำเนินการ
ต้องเรียนประมาณกี่ชั่วโมงจึงจะนำไปใช้ได้?
กรณีผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เราแนะนำให้เรียนขั้นต่ำประมาณ 30 ชั่วโมง จึงจะสามารถสื่อสารทั่วไปได้ในระดับหนึ่ง
ค่าเรียนรวมค่าเดินทางผู้สอนแล้วหรือยัง?
อัตราค่าเรียนที่แจ้ง รวมค่าเอกสารการสอน (ชีท/แบบฝึกหักต่างๆ) และค่าเดินทางผู้สอนในเขต กทม.และปริมณฑลเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นกรณีที่สถานที่เดินทางลำบากหรือไม่มีรถประจำทางผ่าน จำเป็นต้องคิดค่าเดินทางเพิ่มประมาณ 100-200 บาท/ครั้ง