ขอคืนค่าแนะนำ

กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในรายละเอียดงานสอน (ที่เกิดจากฝั่งผู้เรียน) ติวเตอร์สามารถขอคืนค่าแนะนำได้ตามเงื่อนไขการรับงาน (อ่านรายละเอียดได้จากแถบเมนูใน Line: @job_klangtutor)

ยกเว้น กรณีผู้เรียนขอลดวันเรียนเหลือ 3 วันขึ้นไป จะไม่ได้รับเงินคืน เนื่องจากเราคิดค่าแนะนำตามเรทสูงสุดไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์อยู่แล้ว

เช่น กรณีค่าสอน 350 บาท/ชม. เรียน 5 ครั้ง/สัปดาห์ จะคิดค่าแนะนำเท่ากับเรท 3 วัน/สัปดาห์ คือ 1,500 บาท หากผู้เรียนลดวันเรียนเหลือ 3 วัน/สัปดาห์ ค่าแนะนำจะเป็น 1,500 บาทตามเดิม จึงไม่ได้คืนค่าแนะนำแก่ติวเตอร์

Refund
(ระบุรหัสงานที่ต้องการขอคืนค่าแนะนำ)
(ระบุค่าแนะนำที่ติวเตอร์จ่ายเพื่อรับงานนี้)
(กรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่ขีด)
(ระบุชื่อบัญชีปลายทางที่ต้องการให้โอนเงิน)
(ไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ)
(กรอกอีเมลที่ต้องการให้ติดต่อกลับ)