“ภาษาญี่ปุ่น”

รูปแบบการเรียนการสอน

NOW OPEN!! ออนไลน์คลาส เก่งง่ายๆ เรียนส่วนตัวเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือไม่ต้องเดินทาง              ลดความเสี่ยงโควิดไปกับคลังติวเตอร์ออนไลน์ ทักแชทวันนี้ รับเลยราคาพิเศษ!! @klangtutor

 เน้นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย (Private) เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน
 ปรับหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ทำให้ไม่เสียเวลาในการเรียนหลายหลักสูตร
 ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่เรียนเองได้ (เฉพาะในเขต กทม. และปริมณฑล)
 ส่งประวัติติวเตอร์ให้ผู้เรียนพิจารณาก่อนเริ่มเรียน เพราะเรายึดความพอใจของผู้เรียนเป็นหลัก

การเรียนแบบตัวต่อตัวดีกว่าอย่างไร?

 มีประสิทธิภาพในการเรียนมากกว่า เนื่องจากเป็นการเรียนแบบส่วนตัว (Private) ผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด ผู้เรียนสามารถซักถามได้ตลอดเมื่อไม่เข้าใจ

 ผู้เรียนได้ความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างตรงจุด เนื่องจากหลักสูตรถูกออกแบบเฉพาะสำหรับผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่เรียนเองได้ หากมีเหตุจำเป็นสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาที่ผู้สอนได้ตามความเหมาะสม

 ได้ผู้สอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน เนื่องจากมีการส่งประวัติผู้สอนให้พิจารณาก่อนเริ่มเรียน และจะส่งไปสอนต่อเมื่อผู้เรียนตกลงเลือกแล้วเท่านั้น

หลักสูตรและอัตราค่าเรียน

สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

เหมาะสำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย หรือน้องๆ ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ รับสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงติวสอบต่างๆ

อนุบาล – ป.2 : 555 บาท/คน/1.5ชม.
ป.3 – ป.6 : 280 บาท/ชม.
ม.1 – ม.6 : 335 บาท/ชม.
มหาวิทยาลัย : 390 บาท/ชม.

**แอดไลน์รับส่วนลดทันที 10%**

**กำหนดให้เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.**

**ยกเว้น อนุบาล – ป.2 เรียนครั้งละ 1 ชม.ครึ่ง**

สำหรับบุคคลทั่วไป

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปวัยทำงาน ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้สื่อสารทั่วไป หรือนำไปใช้ในการทำงาน รับสอนตั้งแต่ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานไปจนถึงภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงเพื่อการค้าหรือธุรกิจ

ระดับพื้นฐาน  390 บาท/คน/ชม.
ระดับกลาง  445 – 500  บาท/คน/ชม.
ระดับสูง  555  บาท/คน/ชม. ขึ้นไป

**แอดไลน์รับส่วนลดทันที 10%**

**กำหนดให้เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.**

สำหรับองค์กรและบริษัท

เหมาะสำหรับพนักงานบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน เราออกแบบหลักสูตรเฉพาะ ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยมีแผนการสอนและการวัดผลที่ชัดเจน สามารถติดต่อเพื่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่เจ้าหน้าที่ของเว็บโดยตรง (โทร. 065-939-9903 หรือ Email: klangtutor@gmail.com)

ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT

Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) เป็นการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับสากล ที่ใช้สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ เรียงจากระดับง่ายไปยาก ดังนี้

JLPT – N5

สามารถเข้าใจพื้นฐานบางส่วนในภาษาญี่ปุ่นได้ เช่น การสื่อสารในชีวิตประจำวัน, สถานการณ์ในชั้นเรียน รวมถึงสามารถจับใจความสำคัญในบทสนทนาสั้นๆ ได้

350 บาท/คน/ชม.

JLPT – N4

สามารถเข้าใจพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่นได้ เช่น การอ่านข้อความสั้นๆ ที่ใช้คำศัพท์ง่ายๆ และสามารถฟังภาษาญี่ปุ่นที่พูดช้าๆ ได้

350 บาท/คน/ชม.

JLPT – N3

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เช่น การอ่านข่าว หรือจับใจความสำคัญจากเนื้อหาที่เขียนด้วยประโยคที่ซับซ้อนขึ้น และสามารถฟังประโยคภาษาญี่ปุ่นที่พูดด้วยระดับความเร็วปกติได้เข้าใจ

400 บาท/คน/ชม.

JLPT – N2

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลากหลายสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เช่น การอ่านจับประเด็นข่าวหรือนิตสารต่างๆ และสามารถฟังประเด็นที่ยากขึ้นในระดับความเร็วปกติได้

450 บาท/คน/ชม.

JLPT – N1

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่หลากหลายได้ เช่น การอ่านบทความในหนังสือพิมพ์ที่มีความซับซ้อนขึ้น และสามารถฟังจับประเด็นจากการพูดในความเร็วปกติได้อย่างละเอียด

500 บาท/คน/ชม.

**แอดไลน์รับส่วนลดทันที 10%**

**ติวสอบ JLPT ทุกระดับ กำหนดให้เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.**

การชำระค่าเรียน

 กรณีชำระเป็นรายครั้ง

หลังจากเรียนเสร็จแต่ละครั้ง ผู้เรียนสามารถชำระค่าเรียนเป็นรายครั้งที่ผู้สอนได้โดยตรง ซึ่งอัตราค่าเรียนจะรวมถึงค่าเอกสารในการสอน (ชีทเนื้อหา/แบบฝึกหัด) และค่าเดินทางของผู้สอนเรียบร้อยแล้ว (ยกเว้นกรณีสถานที่ไกล/เดินทางลำบาก) แต่ไม่รวมค่าหนังสือ หากผู้เรียนต้องการหนังสือเป็นเล่ม ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนเริ่มเรียน

 กรณีชำระเป็นคอร์ส

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เว็บคลังติวเตอร์โดยตรง (โทร. 065-939-9903 หรือ Line: @klangtutor) เพื่อรับช่องทางการชำระเงินผ่านทางเว็บเท่านั้น **ทางเว็บไม่มีนโยบายให้ชำระค่าคอร์สกับผู้สอนโดยตรง** เนื่องจากจะไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดจากผู้สอนได้ในทุกกรณี

ลูกค้าของเรา

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ

การสมัครเรียน

สามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

คำถามที่พบบ่อย

ใครเป็นผู้สอน?
เราจะคัดเลือกติวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการสอนผู้เรียนแต่ละคน โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประสบการณ์สอนเป็นหลัก ซึ่งติวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยที่ศึกษาทางด้านภาษาญี่ปุ่นมาโดยตรง มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
หากสอนไม่เข้าใจจะทำอย่างไร?
หากติวเตอร์สอนไม่เข้าใจ หรือไม่พอใจในคุณภาพของติวเตอร์ สามารถแจ้งขอเปลี่ยนติวเตอร์ได้ที่ทีมงานคลังติวเตอร์โดยตรง เราจะทำการเปลี่ยนติวเตอร์ให้โดยไม่คิดค่าบริการในการดำเนินการ
ต้องเรียนประมาณกี่ชั่วโมงจึงจะนำไปใช้ได้?
กรณีผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เราแนะนำให้เรียนขั้นต่ำประมาณ 30 ชั่วโมง จึงจะสามารถสื่อสารทั่วไปได้ในระดับหนึ่ง
ค่าเรียนรวมค่าเดินทางผู้สอนแล้วหรือยัง?
อัตราค่าเรียนที่แจ้ง รวมค่าเอกสารการสอน (ชีท/แบบฝึกหักต่างๆ) และค่าเดินทางผู้สอนในเขต กทม.และปริมณฑลเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นกรณีที่สถานที่เดินทางลำบากหรือไม่มีรถประจำทางผ่าน จำเป็นต้องคิดค่าเดินทางเพิ่มประมาณ 100-200 บาท/ครั้ง