“บริการจัดหาล่าม”

คลังติวเตอร์  ให้บริการจัดหาล่ามคุณภาพในหลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ล่ามของเราเป็นทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง เราให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศตามโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงนามเซ็นสัญญาทางธุรกิจ การพาไปเยี่ยมชมโรงงาน การจัดงานต้อนรับ ฯลฯ

ทำไมจึงต้องใช้บริการจากเรา?

ถูกต้องแม่นยำ

เราใช้ทีมงานล่ามที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง ทำให้ได้งานที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นธรรมชาติ

รวดเร็วและตรงต่อเวลา

เราให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมาก เพราะหากไม่ตรงต่อเวลาจะสร้างความเสียหายต่องาน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเราจะจัดส่งล่ามให้ได้ตรงเวลา

ราคาคุ้มค่าและสมเหตุสมผล

ลูกค้าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมตามความยากง่ายของงาน เพราะเราเชื่อว่าบริการที่มีคุณภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายในราคาที่แพงเสมอไป

อัตราค่าบริการ

ภาษาอังกฤษ

ครึ่งวัน (4 ชม.) – เริ่มต้นที่ 3,300 บาท

เต็มวัน (8 ชม.) – เริ่มต้นที่ 6,000 บาท

ภาษาจีน

ครึ่งวัน (4 ชม.) – เริ่มต้นที่ 4,000 บาท

เต็มวัน (8 ชม.) – เริ่มต้นที่ 6,600 บาท

ภาษาญี่ปุ่น

ครึ่งวัน (4 ชม.) – เริ่มต้นที่ 4,500 บาท

เต็มวัน (8 ชม.) – เริ่มต้นที่ 7,700 บาท

ภาษาเกาหลี

ครึ่งวัน (4 ชม.) – เริ่มต้นที่ 4,500 บาท

เต็มวัน (8 ชม.) – เริ่มต้นที่ 7,700 บาท

หมายเหตุ

– การประเมินราคาค่าบริการจะวัดจากปัจจัยต่อไปนี้ คือ ชนิดของภาษา ประเภทของงาน ระยะเวลาที่ใช้บริการ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

– กรณีที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าบริการของล่าม

– กรณีต้องการเดินทางไปต่างจังหวัด จะนับระยะเวลาการเดินทางของล่ามเป็นชั่วโมงการทำงานด้วย

วิธีการติดต่อขอใช้บริการ

 

หากต้องการใช้บริการจัดหาล่ามชั่วคราวหรือประจำตามโรงงานหรือบริษัทต่างๆ ทั้งในโซนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โปรดติดต่อทีมงานโดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

 ประเภทของงาน (ชั่วคราว/ประจำ)

 ลักษณะงานที่ต้องการใช้บริการ (งานพิธีกร, งานแฟร์, ประชุม, เซ็นสัญญา) และประเภทธุรกิจของลูกค้า

 วัน/เวลา/สถานที่ ที่ต้องการให้ล่ามไปปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน เช่น ครึ่งวัน (4 ชม.) หรือ เต็มวัน (8 ชม.)

 

หมายเหตุ

– หากระยะเวลาปฏิบัติงานล่ามได้เกินจำนวนเวลาที่ลูกค้าจองไว้ จะคิดค่าบริการเป็นอัตราเต็มโดยปัดเศษของชั่วโมงเป็นจำนวนเต็ม เช่น ลูกค้าจองไว้ครึ่งวัน (4 ชม.) แต่ระยะเวลาจริงเป็น 5 ชั่วโมง จะคิดค่าบริการในอัตราเต็มวัน (8 ชม.)

วิธีการชำระเงิน

 

– ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า 50% ก่อนเริ่มงาน โดยการโอนเข้าบัญชี และชำระส่วนที่เหลือหลังจากจบงานได้ที่ล่ามโดยตรง

– หากลูกค้ายกเลิกบริการก่อนวันเริ่มงาน 1-7 วัน จะคิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาเต็ม และหากยกเลิกก่อนวันเริ่มงาน 8 วันขึ้นไป จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะคืนค่ามัดจำให้เต็มจำนวน

ช่องทางการติดต่อ

สามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้