หลักสูตรวิชาการ

เรามีทีมงานติวเตอร์คุณภาพมากมายที่พร้อมสอนผู้เรียน ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ตั้งแต่น้องๆ ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป สามารถกดดูรายละเอียดด้านล่างในระดับชั้นต่างๆ ได้เลยค่ะ

อนุบาล
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ศิลปะ, เชาว์ปัญญา, การบ้านทั่วไป, ติวเข้า ป.1 และวิชาอื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องการ
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาอื่นๆ, ศิลปะ, การบ้านทั่วไป, O-NET, ติวเข้า ม.1 และวิชาอื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องการ
มัธยมต้น (ม.1 - ม.3)
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาอื่นๆ, ศิลปะ, การบ้านทั่วไป, O-NET, ติวเข้า ม.4 และวิชาอื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องการ
มัธยมปลาย (ม.4 - ม.6)
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาอื่นๆ, ศิลปะ, การบ้านทั่วไป, GAT, PAT, O-NET, Admission, ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย และวิชาอื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องการ
มหาวิทยาลัย
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ บัญชี, เศรษฐศาสตร์, แคลคูลัส, สถิติ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาต่างประเทศ และวิชาอื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องการ
บุคคลทั่วไป
วิชาที่เปิดสอนขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ, ดนตรี, ศิลปะ เป็นต้น