“ภาษาจีน”

รูปแบบการเรียนการสอน

NOW OPEN!! ออนไลน์คลาส เก่งง่ายๆ เรียนส่วนตัวเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือไม่ต้องเดินทาง              ลดความเสี่ยงโควิดไปกับคลังติวเตอร์ออนไลน์ ทักแชทวันนี้ รับเลยราคาพิเศษ!! @klangtutor

 เน้นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย (Private) เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน
 ปรับหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ทำให้ไม่เสียเวลาในการเรียนหลายหลักสูตร
 ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่เรียนเองได้ (เฉพาะในเขต กทม. และปริมณฑล)
 ส่งประวัติติวเตอร์ให้ผู้เรียนพิจารณาก่อนเริ่มเรียน เพราะเรายึดความพอใจของผู้เรียนเป็นหลัก

การเรียนแบบตัวต่อตัวดีกว่าอย่างไร?

 มีประสิทธิภาพในการเรียนมากกว่า เนื่องจากเป็นการเรียนแบบส่วนตัว (Private) ผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด ผู้เรียนสามารถซักถามได้ตลอดเมื่อไม่เข้าใจ

 ผู้เรียนได้ความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างตรงจุด เนื่องจากหลักสูตรถูกออกแบบเฉพาะสำหรับผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่เรียนเองได้ หากมีเหตุจำเป็นสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาที่ผู้สอนได้ตามความเหมาะสม

 ได้ผู้สอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน เนื่องจากมีการส่งประวัติผู้สอนให้พิจารณาก่อนเริ่มเรียน และจะส่งไปสอนต่อเมื่อผู้เรียนตกลงเลือกแล้วเท่านั้น

หลักสูตรและอัตราค่าเรียน

สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

เหมาะสำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังเรียนภาษาจีนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย หรือน้องๆ ที่สนใจเรียนภาษาจีนเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ รับสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงติวสอบต่างๆ

อนุบาล – ป.2 : 555 บาท/คน/1.5ชม.
ป.3 – ป.6 : 280 บาท/ชม.
ม.1 – ม.6 : 335 บาท/ชม.
มหาวิทยาลัย : 390 บาท/ชม.

**แอดไลน์รับส่วนลดทันที 10%**

**กำหนดให้เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.**

**ยกเว้น อนุบาล – ป.2 เรียนครั้งละ 1 ชม.ครึ่ง**

สำหรับบุคคลทั่วไป

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปวัยทำงาน ที่ต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้สื่อสารทั่วไป หรือนำไปใช้ในการทำงาน รับสอนตั้งแต่ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานไปจนถึงภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการค้าหรือธุรกิจ

ระดับพื้นฐาน  390 บาท/คน/ชม.
ระดับกลาง  445 – 500  บาท/คน/ชม.
ระดับสูง  555  บาท/คน/ชม. ขึ้นไป

**แอดไลน์รับส่วนลดทันที 10%**

**กำหนดให้เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.**

สำหรับองค์กรและบริษัท

เหมาะสำหรับพนักงานบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาจีนในการทำงาน เราออกแบบหลักสูตรเฉพาะ ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยมีแผนการสอนและการวัดผลที่ชัดเจน สามารถติดต่อเพื่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่เจ้าหน้าที่ของเว็บโดยตรง (โทร. 065-939-9903 หรือ Email: klangtutor@gmail.com)

ติวสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (HSK) เป็นการสอบวัดระดับภาษาจีนในระดับสากล  ที่ใช้สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ เรียงจากระดับง่ายไปยาก ดังนี้

HSK1

เข้าใจคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 150 คำ และสามารถใช้ประโยคพื้นฐานอย่างง่ายในการสื่อสารได้

390 บาท/คน/ชม.

HSK2

เข้าใจคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 300 คำ และสามารถใช้ประโยคสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เล็กน้อย

390 บาท/คน/ชม.

HSK3

เข้าใจคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 600 คำ สามารถใช้ประโยคสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการเรียนและการทำงานได้ในระดับหนึ่ง

445 บาท/คน/ชม.

HSK4

เข้าใจคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 1,200 คำ และสามารถใช้ประโยคสื่อสารได้ในขอบเขตที่กว้างขึ้น

555 บาท/คน/ชม.

HSK5

เข้าใจคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 2,500 คำ และสามารถอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และดูภาพยนตร์ที่เป็นภาษาจีนได้ รวมไปถึงสามารถพูดภาษาจีนที่มีเนื้อความค่อนข้างยาวได้

670 บาท/คน/ชม.

HSK6

เข้าใจคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 5,000 คำ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และเขียนหรือพูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างราบรื่น

890 บาท/คน/ชม.

**แอดไลน์รับส่วนลดทันที 10%**

**ติวสอบ HSK ทุกระดับ กำหนดให้เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.**

การชำระค่าเรียน

 กรณีชำระเป็นรายครั้ง

หลังจากเรียนเสร็จแต่ละครั้ง ผู้เรียนสามารถชำระค่าเรียนเป็นรายครั้งที่ผู้สอนได้โดยตรง ซึ่งอัตราค่าเรียนจะรวมถึงค่าเอกสารในการสอน (ชีทเนื้อหา/แบบฝึกหัด) และค่าเดินทางของผู้สอนเรียบร้อยแล้ว (ยกเว้นกรณีสถานที่ไกล/เดินทางลำบาก) แต่ไม่รวมค่าหนังสือ หากผู้เรียนต้องการหนังสือเป็นเล่ม ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนเริ่มเรียน

 กรณีชำระเป็นคอร์ส

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เว็บคลังติวเตอร์โดยตรง (โทร. 065-939-9903 หรือ Line: @klangtutor) เพื่อรับช่องทางการชำระเงินผ่านทางเว็บเท่านั้น **ทางเว็บไม่มีนโยบายให้ชำระค่าคอร์สกับผู้สอนโดยตรง** เนื่องจากจะไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดจากผู้สอนได้ในทุกกรณี

ลูกค้าของเรา

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ

การสมัครเรียน

สามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

คำถามที่พบบ่อย

ใครเป็นผู้สอน?
เราจะคัดเลือกติวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการสอนผู้เรียนแต่ละคน โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประสบการณ์สอนเป็นหลัก ซึ่งติวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยที่ศึกษาทางด้านภาษาจีนมาโดยตรง มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน
หากสอนไม่เข้าใจจะทำอย่างไร?
หากติวเตอร์สอนไม่เข้าใจ หรือไม่พอใจในคุณภาพของติวเตอร์ สามารถแจ้งขอเปลี่ยนติวเตอร์ได้ที่ทีมงานคลังติวเตอร์โดยตรง เราจะทำการเปลี่ยนติวเตอร์ให้โดยไม่คิดค่าบริการในการดำเนินการ
ต้องเรียนประมาณกี่ชั่วโมงจึงจะนำไปใช้ได้?
กรณีผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เราแนะนำให้เรียนขั้นต่ำประมาณ 30 ชั่วโมง จึงจะสามารถสื่อสารทั่วไปได้ในระดับหนึ่ง
ค่าเรียนรวมค่าเดินทางผู้สอนแล้วหรือยัง?
อัตราค่าเรียนที่แจ้ง รวมค่าเอกสารการสอน (ชีท/แบบฝึกหักต่างๆ) และค่าเดินทางผู้สอนในเขต กทม.และปริมณฑลเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นกรณีที่สถานที่เดินทางลำบากหรือไม่มีรถประจำทางผ่าน จำเป็นต้องคิดค่าเดินทางเพิ่มประมาณ 100-200 บาท/ครั้ง